Drons en l’àmbit de la agricultura de precisió

Airdron Projects ofereix als seus clients equips multidisciplinars formats per pilots de dron, enginyers agrícoles i analistes de dades de sensors multiespectrals i/o tèrmics, que obtenint informació rellevant sobre patologies i anomalies en els cultius presenten al productor agrícola resultats, mitjançant un informe especific, que li permet prendre decisions per optimitzar la seva producció.

Airdron Projects fa un estudi detallat de cada tipus de producció i de les característiques climatològiques, ambientals i edàfiques de la finca a l’efecte d’interpretar correctament els resultats obtinguts.

L’objectiu del treball és l’augment de la productivitat i de la qualitat del producte.

Els informes es lliuren en format paper i en format digital que Airdron Projects pot integrar al programari de gestió de cultius.

Drons en l’àmbit del control ambiental

Airdron Projects ofereix el servei de control i inspecció en el medi ambient, tant terrestre com  marí, d’acord amb projectes de les diferents administracions o d’activitats productives forestals o pesqueres. Control de la qualitat de l’aire i anàlisi d’abocaments.