Drons a l’ àmbit de la restauració i conservació.

L’ús d’aquesta nova tecnologia en el sector de la restauració i conservació de béns culturals fa possible l’obtenció d’imatges d’alta definició captades amb sistemes RPAS Remotely piloted aircraft systems (drones)

Aquest mitjà permet gravar i fotografiar de forma immediata qualsevol element arquitectònic que es trobi en altura i zones de difícil accés, sense necessitat d’elevadors ni bastides o ancoratges invasius amb l’entorn.

Imatges i producció Airdron Projects

Excel·lentíssim Capítol de la Catedral Basílica Metropolitana i Primada de Tarragona

2

Serveis per a la conservació i restauració de béns culturals
Material gràfic per anàlisi i diagnòstic

Captació d’imatges aèries per dur a terme un examen visual i la realització d’una primera valoració de l’estat de conservació mitjançant video i fotografia HD per a la identificació de patologies i estudi de les obres.

Material gràfic per al seguiment post-intervenció

Captació d’imatges destinades al seguiment de l’obra i el seu estat de conservació posterior a una restauració.

(Reial Monestir de Santes Creus) Agència Catalana de Patrimoni Cultural Departament Cultura Generalitat de Catalunya

Aixecaments topogràfics

Es poden crear models altimètrics i planimètrics del patrimoni arquitectònic i dels jaciments arqueològics.

Models 3D

Una vegada tenim els aixecaments topogràfics podem crear els models 3D d’edificis, patrimonis arquitectònics i jaciments arqueològics.

El nostre equip està conformat per Llic. En Belles arts i Arquitectes

Imatges: Airdron Projects (Reial Monestir de Santes Creus)
Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Departament Cultura
Generalitat de Catalunya

Interactiu visual Reial Monestir de Santes Creus

Aiguamúrcia, Tarragona. Juliol 2016

Interactiu Finestral 1 Sud vista exterior.