Drons en l’àmbit d’Edificacions, Infraestructures i instal·lacions

Airdron Projects realitza serveis d’inspecció amb càmeres visuals HD i/o tèrmiques, dels quals es generen informes preventius o predictius sobre l’estat d’edificacions, torres d’alta tensió, aerogeneradors i plantes fotovoltaiques, infraestructures d’obra civil, instal·lacions elèctriques, etc.