Aidron Projects focalitza els treballs de promoció en els àmbits de:

  • La compra-venda d’edificis.
  • Promoció d’activitats econòmiques, càmpings, àrees comercials, clubs de golf , hotels.
  • Promoció de paisatges que defineixin un àmbit territorial.
DRONS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ IMMOBILIARIA

En l’àmbit de la compra-venda són objecte dels treballs de Airdron Projects les edificacions o finques en les quals es necessiti una visualització completa de les mateixes a fi de donar la màxima informació de les seves característiques a un possible interessat en una operació de compra-venda.

S’entén per visualització completa de la propietat, una visualització tant interior com exterior, fent especial referència al seu entorn.

Beneficis:

  • Optimitza la gestió de compravenda en donar una visió global de la propietat des del primer moment.
  • Identifica clarament la qualitat del seu entorn.
  • Augmenta l’eficàcia dels contactes entre comprador i venedor.
DRONS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

En l’àmbit de la promoció d’activitats econòmiques la incorporació dels drons aporta una visió completa de la pròpia activitat així com el valor afegit de la visió del seu entorn.

DRONS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DEL PAISATGE

En l’àmbit de la promoció del paisatge d’un àmbit territorial s’aporten panoràmiques insòlites a un cost ajustat.