Fotografia i vídeo aeris

Promoció immobiliària, d’activitats econòmiques i paisatges

Topografia i seguiment d’obra

Agricultura de precisió i control ambiental

Inspecció d’edificis, instal·lacions i infraestructures

Observació i vigilància aèria

Conservació i restauració de bèns culturals